E-Bülten Üyeliği Formu

İşbirliği

Biz her zaman yeni işbirlikçiler arıyoruz. Biz fırsatlar konusunda görüşmek üzere sizi bize davet ediyoruz.

an image
CR Enerji Çözümleri
Kültür Mah. Esen SK. 7 /15
Beşiktaş, 34340
İstanbul, Türkiye
info@cr.com.tr
Tel: 00-(90)-(212)-241-2634

ABD Ofisi:
Computational Renewables
Renewable Energy Solutions
1835 Newman Lane
Tallahassee, Florida
32312, USA
info@computationalrenewables.com
Phone: 00-(1)-(850)-339-6135

Üreticiler için Çözümler

Rüzgar ve deniz türbin ürünlerinin yeni nesil yeni teknolojilerin entegrasyonu için araçlarının geliştirilmesi. Hesaplamalı süreç geliştirme desteği, kavramsallaştırma, analiz etmek ve mevcut rüzgar tasarım araçlarını kullanarak yeni rüzgar türbini konsept tasarımlar geliştirmek. Mekanik sistem ve bileşenler üzerine için hesaplama araçlarının geliştirilmesi. Sistemler düzeyinde değerlendirmeler Entegrasyon müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için. Bir teknoloji yol haritasının geliştirilmesine teknolojiler, yeni ortaya çıkan tradeoff çalışmalarını gerçekleştirmek ve mevcut katılan kontroller ve işlerliğini mimarisi.

Rüzgar türbini kanatlarının ve kanat profillerinin aerodinamik tasarımı ve analizi için Hesaplamalı süreç geliştirme. Rüzgar türbini mekanik yüklerin bir anlayış ve türbinlerin site-spesifik çevre koşullarının etkisi için hesaplama süreçlerin geliştirilmesi. Doğrusal olmayan rüzgar türbini dinamik yapılarının analizi.

Hizmetlerimiz temel yenilenebilir enerji kaynaklarına ve sistemlerine; yani, rüzgar, güneş, deniz; ve bu kaynak ve sistemler ile ilgili çevresel yer bilimleri ile güç sistemlerine odaklanmıştır. Amaç yenilenebilir enerji projelerinin fizibilite çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması, yer seçiminin doğru tespiti, sistemlerin etkin yerleşimi, yatırımın projelendirilmesi, geliştirilmesi ve operasyonu için gerekli doğru bilgi, tecrübe ve uzmanlığı sağlayarak yatırımlarınız ve projeleriniz için doğru ve etkin seçimleri yapmanızı ve doğru finansal kararları vermenizi sağlamaktır. Bunu yenilenebilir enerji alanındaki uluslararası tecrübemiz, bağlantılarımız, bilgi birikimimizi kullanarak sağlamakta olup bu doğrultuda hesaplamalı tahmin teknolojileri ve telifli yöntemler kullanmaktayız.

Firmamız yenilenebilir enerji sektöründe ve sanayine yönelik proje, mühendislik ve yazılım geliştirilmesi ve uygulanması konusunda ve buna bağlı saha hizmetleri alanında mühendislik hizmetleri vermektedir. Bu doğrultuda yenilebilir enerji endüstrisi için bilgi ve uygulamalar geliştirmekte ve bu çözümleri çeşitli alanlarda kullanmaktayız. Küçük ölçekten büyük ölçeğe kadar uzaysal ve zamansal boyutlarda sistemlerin tam entegrasyonunu ve dizaynını gerçekleştirmekteyiz.

Alternatif ve yenilebilir enerji alanındaki iş potansiyelini tam anlamı ile ortaya çıkarmak ve uygun proje ve imkanları geliştirmek gerekli teknolojilerde alt yapı sistemlerinde ilerlemeleri ve geliştirmeleri gerektirmektedir. Yüksek kapasiteli hesaplama sistemleri ve gelişmiş nümerik simülasyon sistemleri bu iş potansiyelinin hayata geçirilmesi için gerekli teknoloji ve çözümlerin elde edilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bu teknolojilerin ve çözümlerin olası yatırımların hızlı ve etkin bir şekilde seçimi ve projelendirilmesindeki önemi her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda firma olarak hedefimiz müşterilerimize yenilenebilir enerji kaynaklarının en etkin bir şekilde kullanımı ve bu kaynakların en etkin bir şekilde kullanımı için en yenilikçi teknolojileri ve mühendislik çözümlerini kullanmak ve geliştirmektir.
 

“ Yenilenebilir Enerji Sorunlarına Yönelik Mühendislik ve Teknoloji Çözümleri. ”

Read more...