E-Bülten Üyeliği Formu

an image
CR Enerji Çözümleri
Kültür Mah. Esen SK. 7 /15
Beşiktaş, 34340
İstanbul, Türkiye
info@cr.com.tr
Tel: 00-(90)-(212)-241-2634

ABD Ofisi:
Computational Renewables
Renewable Energy Solutions
1835 Newman Lane
Tallahassee, Florida
32312, USA
info@computationalrenewables.com
Phone: 00-(1)-(850)-339-6135

Proje Geliştirme Çözümleri

Enerji kaynaklarının değerlendirilmesi üzerine yaptığımız araştırmalar neticesinde geliştirdiğimiz araçlar vasıtasıyla gözleme dayalı veriyi kullanarak uzun dönemli iklimsel bir öngörüm elde etmekteyiz. Maliyet etkinliği sağlayan bu hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi, projelerin finansal boyutu ve taahhütler büyüdükçe daha da artan bir şekilde ihtiyaç duyulan yenilenebilir enerji yatırımları konusundaki belirsizliklerin en aza indirilmesi konusunda müşterilerimize çözümler getirmektedir.

Ölcum Kulesi Yerlesimi, On kule verisi analizi, Ruzgar verisi analizi

  • Ölçüm kulesi izleme ve analiz araçları, denetim ve kalite kontrol.
  • Sensör yerinin seçimi.

Olası saha araştırması, proje fizibilite çalışması, enerji analizi ve geliştirme, rüzgar analizi, optimizasyon ve hesaplamalı akışkanlar mekaniği

  • Mevcut veya potansiyel rüzgar sahaları için CFD analizi.
  • Aşırı hızlar, arka plandaki zayıf girdaplar, rüzgar kesme ve sıcaklık aralıklarında türbülans tahmini.
  • Saha şartları ve mevcut rüzgar kaynakları doğrultusunda optimal çiftlik yerleşimi ve çiftlik yerleşim optimizasyonu.
  • Proje geliştiricilerine yönelik rüzgar çiftliği tasarımı, yerleşimi ve optimizasyonu.

Firmamız yenilenebilir enerji sektöründe ve sanayine yönelik proje, mühendislik ve yazılım geliştirilmesi ve uygulanması konusunda ve buna bağlı saha hizmetleri alanında mühendislik hizmetleri vermektedir. Amacımız yenilenebilir enerji ve çevresel sistemler alanında işinizin başarısı için yenilikçi ürünler ortaya koymak ve geliştirmektir. Bu doğrultuda yenilebilir enerji endüstrisi için bilgi ve uygulamalar geliştirmekte ve bu çözümleri çeşitli alanlarda kullanmaktayız. Küçük ölçekten büyük ölçeğe kadar uzaysal ve zamansal boyutlarda sistemlerin tam entegrasyonunu ve dizaynını gerçekleştirmekteyiz.

Alternatif ve yenilebilir enerji alanındaki iş potansiyelini tam anlamı ile ortaya çıkarmak ve uygun proje ve imkanları geliştirmek gerekli teknolojilerde alt yapı sistemlerinde ilerlemeleri ve geliştirmeleri gerektirmektedir. Yüksek kapasiteli hesaplama sistemleri ve gelişmiş nümerik simülasyon sistemleri bu iş potansiyelinin hayata geçirilmesi için gerekli teknoloji ve çözümlerin elde edilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bu teknolojilerin ve çözümlerin olası yatırımların hızlı ve etkin bir şekilde seçimi ve projelendirilmesindeki önemi her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda firma olarak hedefimiz müşterilerimize yenilenebilir enerji kaynaklarının en etkin bir şekilde kullanımı ve bu kaynakların en etkin bir şekilde kullanımı için en yenilikçi teknolojileri ve mühendislik çözümlerini kullanmak ve geliştirmektir.

 

“ Yenilenebilir Enerji Sorunlarına Yönelik Mühendislik ve Teknoloji Çözümleri. ”