E-Bülten Üyeliği Formu

an image
CR Enerji Çözümleri
Kültür Mah. Esen SK. 7 /15
Beşiktaş, 34340
İstanbul, Türkiye
info@cr.com.tr
Tel: 00-(90)-(212)-241-2634

ABD Ofisi:
Computational Renewables
Renewable Energy Solutions
1835 Newman Lane
Tallahassee, Florida
32312, USA
info@computationalrenewables.com
Phone: 00-(1)-(850)-339-6135

Kamu hizmetleri için Çözümler

Daha stabil ve öngörülebilir finansal anlaşma ve yatırımlara ihtiyaç duyan ve kendinden emin bir şekilde karar almak isteyen kuruluş ve kurumlar için rüzgar kaynağı değerlendirmesi ve uzun dönemli enerji üretim tahminlerine yönelik matematik temelli bilişimsel araçların geliştirilmesi. Projelerin optimal bir şekilde yerleşimini güvence altına almak ve değerleme süreci sırasında kaynak değişkenliğinin getirdiği risk ve kazançları doğru bir şekilde değerlendirebilmek için gerekli olan bilişimsel araçları geliştirmekte müşterilerimize bu doğrultuda çözümler sunmaktayız.

Hizmetlerimiz temel yenilenebilir enerji kaynaklarına ve sistemlerine; yani, rüzgar, güneş, deniz; ve bu kaynak ve sistemler ile ilgili çevresel yer bilimleri ile güç sistemlerine odaklanmıştır. Amaç yenilenebilir enerji projelerinin fizibilite çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması, yer seçiminin doğru tespiti, sistemlerin etkin yerleşimi, yatırımın projelendirilmesi, geliştirilmesi ve operasyonu için gerekli doğru bilgi, tecrübe ve uzmanlığı sağlayarak yatırımlarınız ve projeleriniz için doğru ve etkin seçimleri yapmanızı ve doğru finansal kararları vermenizi sağlamaktır. Bunu yenilenebilir enerji alanındaki uluslararası tecrübemiz, bağlantılarımız, bilgi birikimimizi kullanarak sağlamakta olup bu doğrultuda hesaplamalı tahmin teknolojileri ve telifli yöntemler kullanmaktayız.

Firmamız yenilenebilir enerji sektöründe ve sanayine yönelik proje, mühendislik ve yazılım geliştirilmesi ve uygulanması konusunda ve buna bağlı saha hizmetleri alanında mühendislik hizmetleri vermektedir. Bu doğrultuda yenilebilir enerji endüstrisi için bilgi ve uygulamalar geliştirmekte ve bu çözümleri çeşitli alanlarda kullanmaktayız. Küçük ölçekten büyük ölçeğe kadar uzaysal ve zamansal boyutlarda sistemlerin tam entegrasyonunu ve dizaynını gerçekleştirmekteyiz.

Alternatif ve yenilebilir enerji alanındaki iş potansiyelini tam anlamı ile ortaya çıkarmak ve uygun proje ve imkanları geliştirmek gerekli teknolojilerde alt yapı sistemlerinde ilerlemeleri ve geliştirmeleri gerektirmektedir. Yüksek kapasiteli hesaplama sistemleri ve gelişmiş nümerik simülasyon sistemleri bu iş potansiyelinin hayata geçirilmesi için gerekli teknoloji ve çözümlerin elde edilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bu teknolojilerin ve çözümlerin olası yatırımların hızlı ve etkin bir şekilde seçimi ve projelendirilmesindeki önemi her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda firma olarak hedefimiz müşterilerimize yenilenebilir enerji kaynaklarının en etkin bir şekilde kullanımı ve bu kaynakların en etkin bir şekilde kullanımı için en yenilikçi teknolojileri ve mühendislik çözümlerini kullanmak ve geliştirmektir.
 

“ Yenilenebilir Enerji Sorunlarına Yönelik Mühendislik ve Teknoloji Çözümleri. ”

Read more...